Основан ОМЛАДИНСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Дугогодишње пријатељство између Удружења “Омладина Аранђеловац” и Удружења ТЕЛОК резултирало је креирањем инвотивног Центра који има за циљ да подржи омладину широм Републике Србије у остваривању њихових циљева и права, помогне друштвено осетљивим групама, побољша положај културе међу омладином, побољша свест о инклузији и дискриминацији, подржи родну равноправност, али и да подстакне младе да се баве омладинском политиком као и да уче о правим вредностима, историји и традицији.

ОИЦ.рс (Омладински истраживачки центар Републике Србије) је заједничка идеја председника Удружења ТЕЛОК Стефана Миливојевића, председника Удружења “Омладина Аранђеловац” Ненада Бојића и заменика председника Удружења “Омладина Аранђеловац” Љубише Блажића.

Заједничком одлуком оснивача за координатора ОИЦ-а изабрана је Анђела Стојковић (генерални секретар Удружења ТЕЛОК), на мандатни период од четири године.